Wczasy nad morzem

wczasy, wakacje, urlop

 

Pomorze Gdańsko-Sławieńskie

22 sierpnia 2013r.

POMORZE GDAŃSKO-SŁAWIEŃSKIE JEDNYM Z POLSKICH KSIĘSTW DZIELNICOWYCH 1. Rozpad jedności politycznej księstwa gdańskiego Po śmierci Mściwoja I rządy w państwie objął sam Świętopełk; jego bracia nie byli bowiem jeszcze pełnoletni. Na podstawie testamentu Mściwoja Świętopełk miał rządzić do chwili osiągnięcia przez nich dwudziestego roku życia. Młodszy jego brat Warcisław występuje jako równorzędny książę już w roku 1223.