Wczasy nad morzem

wczasy, wakacje, urlop

  [1]  2  Następna >

Rośliny planktonowe Bałtyku

28 maja 2012r.

Rośliny planktonowe. Plankton roślinny naszego morza składa się przeważnie z okrzemek i bruzdnic, grup typowych także dla planktonu oceanicznego, oraz sinic — charakterystycznych przeważnie dla wód śródlądowych, które w środowisku morskim i w wodach słonawych znalazły się jakby wtórnie. W Bałtyku nie spotyka się przedstawicieli najdrobniejszych wiciowców wapiennych, zwanych kokolitoforami, w które obfitują oceany i morza stref gorących, np. Morze Śródziemne. Mała zawartość wapnia w rozcieńczonej słonawej


Skorupiaki w Bałtyku

28 maja 2012r.

Skorupiaki planktonowe. Najważniejszą grupą planktonu zwierzęcego są skorupiaki widłonogi. Kilka gatunków tych morskich raczków, wytrzymujących dostatecznie duże zmiany zasoleniowe, najbardziej charakteryzuje plankton Bałtyku. Tutaj odbywają one pełny cykl życia, występują w różnych stadiach rozwojowych w toni wodnej i nie zależą od dna. Są stałym planktonem. Do nich


Plankton Bałtyku

28 maja 2012r.

Meduza Halitholus cirratus, Halitholus cirratus — meduza arktyczna o wysokim, wypukłym dzwonie, uważana za gatunek reliktowy, przebywa z reguły w zimnych wodach głębokich, nie spotykana w Morzu Północnym i Atlantyku. W stadium polipa, znany jako Perigonimus cirratus, występuje w Rynnie Słupskiej i w Basenie Bornholmskim na muszelkach Astarte; cały rozwój przechodzi w Bałtyku. Z jamochłonami parzydełkowcami spokrewnione są grzebienice o budowie ciała do nich podobnej, lecz pozbawione komórek parzydełkowych, które zostały zastąpione przez specjalne komórki klejorodne, służące do łowienia drobnej zdobyczy.


Skorupiaki planktonowe

28 maja 2012r.

Plankton jest pokarmem nie tylko dla ryb, ale i dla narybku. W najwcześniejszych stadiach rozwojowych prawie wszystkie ryby prowadzą życie planktonowe, tworząc plankton rybi (ichtioplankton). Jako maleńkie larwy czy narybek żyją w toni wodnej, mniej lub więcej biernie unoszone w wodzie, z której wyławiają drobniejsze od siebie roślinki i zwierzątka planktonowe. Rozmieszczenie jaj ryb pelagicznych, podobnie jak i planktonu, układa się warstwowo, co pozostaje w ścisłej łączności z uwarstwieniem dwu zasadniczych nurtów, tak bardzo znamiennych dla hydrografii Bałtyku: nurtu dolnego — słonego, i górnego — rozcieńczonego. Jaja dorsza występują w dolnym, słonym, zimnym i głębszym nurcie, stanowiącym właściwe środowisko tej ryby. Jaja szprota,


Ptaki morskie

28 maja 2012r.

Główne drogi ciągów ptaków europejskich między ciągiem jesiennym a wiosennym, osobliwy fakt ściśle wiążący się z ukształtowaniem półwyspu, a rzucający pewne światło na zwyczaje rozmaitych ptaków wędrujących przez nasze wybrzeże. Korzystne warunki do gniazdowania licznych ptaków mniej lub więcej wyraźnie z wodą związanych, głównie drogi ciągów przebiegające wzdłuż brzegów Bałtyku, wreszcie, co wynika z południowego położenia naszego wybrzeża, możliwość zdobywania pokarmu w zimie przez ptaki przybywające z krajów północnych na okres surowej pory — oto czynniki sprawiające, że wybrzeże staje się po prostu terenem uprzywilejowanym do obserwacji ornitologicznych, prawdziwym rajem ptasim. Na terenie naszego Pomorza gnieżdżą się ciekawe i często rzadkie ptaki, jak bocian czarny,


Typy Ryb

28 maja 2012r.

Typy ekologiczne ryb W zależności od środowiska, w którym żyją ryby, dzielimy je na morskie i słodkowodne. Poza tym wyróżnić można ryby wędrowne i półwędrowne (słonawowoane), z których wędrowne zmieniają środowisko wód słodkich na morskie lub odwrotnie, a półwędrowne odbywają w ciągu swego życia wędrówki mniej rozległe, przepływając z wód słonawych, zazwyczaj przyujściowych, do słodkich. I jeszcze jeden nadrzędny podział wszystkich czterech grup: jednośrodowiskowe (morskie i słodkowodne) i dwuśrodowiskowe (wędrowne i półwędrowne). Powyższa klasyfikacja jest zaledwie wyjściowa. O ekologii ryb, a więc o ich ustosunkowaniu


Wędrówki Ryb

28 maja 2012r.

Wędrówki ryb Z życiem ryb nierozdzielnie wiążą się ich wędrówki. Do wyjątków należą takie, które nie odbywają prawie żadnych wędrówek, żyją na jednym miejscu lub nawet, jak koniki morskie, iglicznia i wężynka, tkwią nieruchomo w wodzie. Większość ryb należy jednak do organizmów bardzo ruchliwych, a poruszaniu się ich w gęstym płynnym środowisku sprzyja ciężar właściwy ciała zbliżony do ciężaru właściwego środowiska, mniej lub więcej opływowe kształty, dzięki którym poruszające się ciało napotyka możliwie mały opór, wreszcie silna muskulatura, popychająca rybę do przodu za pomocą wyprężnych bocznych ruchów ogonowej części ciała. Ryby wędrują za żerem, na rozród, odpływają od nie sprzyjających warunków środowiska fizycznego, chronią się w wody dla nich korzystne, szukają "swojej" wody. Młodociane stadia przenoszone są najczęściej biernie prądami. Tak więc w


Strona 1 z 2,   [1]  2  Następna >