Wczasy nad morzem

wczasy, wakacje, urlop

 

Życie Ryb

28 maj 2012r.

Przystosowania obronne ryb, Ze sposobem życia i kształtem ciała wiążą się ściśle przystosowania obronne, zabezpieczające ryby przed atakami wrogów oraz szkodliwymi wpływami środowiska fizycznego. Ta potrzeba życiowa organizmu pozostaje w ścisłej łączności ze zdobywaniem pokarmu, czyli energii niezbędnej do życia i aktywności osobnika, oraz koniecznością rozrodu gwarantującego ciągłość gatunku. Nasz Bałtyk dostarcza kilku ciekawych przykładów adaptacji ochronnych. W wodach przybrzeżnych, na łąkach podwodnych utworzonych z trawy morskiej, prowadzi prawie osiadłe życie wężynka, przyczepiająca się chwytnym ogonkiem do wydłużonych listków zo-stery, które imituje swym osobliwym, wydłużonym kształtem ciała i zielonym ubarwieniem. "Aspiracyj-nym" sposobem, kierując prąd do