Wczasy nad morzem

wczasy, wakacje, urlop

< Poprzednia  1 ...  1  2  3  [4]

Pomorze Gdańskie

22 sierpnia 2013r.

ROZWÓJ GOSPODARKI WIEJSKIEJ. I POCZĄTKI MIAST SAMORZĄDOWYCH 1. Zaludnienie i postępy w osadnictwie Z różnych elementów sił wytwórczych i społecznych, które wywarły w XII wieku wpływ na rozwój osadnictwa wiejskiego, na pierwszym miejscu należy wymienić wzrost rąk roboczych. Składały się nań: przyrost naturalny i dopływ zewnętrzny ludności. Co się tyczy przyrostu naturalnego, to jesteśmy skazani tylko na domniemania; natomiast co się tyczy dopływu z zewnątrz, to sprzyjającym czynnikiem były napady pruskie, które wypędziły znaczną ilość ludności z ziemi chełmińskiej na tereny księstwa gdańskiego, a następnie w późniejszych czasach wojny krzyżackie z Prusami, które wywołały ucieczkę ludności pruskiej za Wisłę. ■Pod koniec XIII wieku można już liczyć się z pierwszą, słabą falą przypływu kolonistów niemieckich.


Pomorze Gdańsko-Sławieńskie

22 sierpnia 2013r.

POMORZE GDAŃSKO-SŁAWIEŃSKIE JEDNYM Z POLSKICH KSIĘSTW DZIELNICOWYCH 1. Rozpad jedności politycznej księstwa gdańskiego Po śmierci Mściwoja I rządy w państwie objął sam Świętopełk; jego bracia nie byli bowiem jeszcze pełnoletni. Na podstawie testamentu Mściwoja Świętopełk miał rządzić do chwili osiągnięcia przez nich dwudziestego roku życia. Młodszy jego brat Warcisław występuje jako równorzędny książę już w roku 1223.


Walka o Pomorze Gdańskie

22 sierpnia 2013r.

WALKA O POMORZE GDAŃSKIE NA PRZEŁOMIE XIII I XIV WIEKU 1. Rządy wielkopolskie i kujawskie na Pomorzu (1294—1299) W dniu 25 grudnia 1294 roku zmarł Mściwoj II, ostatni z udzielnych książąt gdańskich; został pochowany w Oliwie. Już w kwietniu 1295 roku pojawił się na Pomorzu książę Przemysł II, przejmując formalnie władzę w kraju. W ciągu lata (26 VI 1295) Przemysł przeprowadził swoją koronację na króla, a następnie jeszcze dwukrotnie w tym roku pojawił się na Pomorzu przybierając tytuł „króla Polski i księcia Pomorzan".


Strona 4 z 4, < Poprzednia  1 ...  1  2  3  [4]