Wczasy nad morzem

wczasy, wakacje, urlop

< Poprzednia  1 ...  2  3  [4]  5  6  ... 11  Następna >

Latarnie morskie część 1

05 czerwiec 2012r.

Największą sławą cieszy się latarnia zbudowana w III w. p.n.e. na wyspie F a r o s. Józef F 1 a w i u s z (37—103), historyk żydowski, podaje, że ogromna wieża "rzuca żeglarzom światło w morze na odległość trzystu stajań" — czyli na odległość 30 mil morskich. Podróżnik arabski, Maur z Hiszpanii, a 1 --Idrisi, który około 1115 roku przebywał we wschodniej części Morza Śródziemnego pisał, że latarnia daje znaki dymem w dzień i ogniem w nocy przez cały sezon żeglugi (od kwietnia do listopada). Pierwszym opisem tej latarni w języku polskim, jest


Dorsz Bałtycki

28 maj 2012r.

Dorsz bałtycki jest rybą morską zimnowodną o rozsiedleniu borealnym, do rozwoju wymaga wody słonej. Jego rozród w Bałtyku ogranicza się do wód głębszych. Pelagiczne, unoszące się w toni wodnej jajeczka mogą rozwijać się w wodzie o zasoleniu powyżej ll°/oo; w bardziej rozcieńczonej wodzie opadają na dno i giną. Stąd skupianie się dorszy w okresie rozrodu na głębiach: Bornholmskich, Gdańskiej, Gotlandzkiej i na Rynnie Słupskiej. Nasz południowy Bałtyk jest szczególnie korzystnym rejonem do połowów tej ryby. Okres rozrodczy, przypadający na miesiące wiosenne do początków lata, jest okresem najlepszych połowów dorsza;


Gatunki ryb

28 maj 2012r.

Gatunki — łowiska — sezony. Warunki środowiska bałtyckiego jako morza słonawego bardzo ograniczają możliwości połowów o dużym asortymencie gatunków. Niemniej skład ten jest o tyle urozmaicony, że obejmuje ryby morskie, słodkowodne oraz wędrowne, podczas gdy w Morzu Północnym masowo poławiane są prawie wyłącznie gatunki morskie. Do morskich ryb poławianych na Bałtyku należą: śledź, szprot, dorsz, kilka gatunków płastug oraz niektóre inne o mniejszym użytkowym znaczeniu, jak makrela, belona, węgorzyca. Z wędrownych spotyka się tutaj łososie, węgorze oraz mniej ważne pod względem gospodarczym, które można określić jako półwędrowne, słonawowodne, np. alozę, sieję bałtycką, stynkę. Ponadto poważną przymieszkę w rybołówstwie


Wędrówki Ryb

28 maj 2012r.

Wędrówki ryb Z życiem ryb nierozdzielnie wiążą się ich wędrówki. Do wyjątków należą takie, które nie odbywają prawie żadnych wędrówek, żyją na jednym miejscu lub nawet, jak koniki morskie, iglicznia i wężynka, tkwią nieruchomo w wodzie. Większość ryb należy jednak do organizmów bardzo ruchliwych, a poruszaniu się ich w gęstym płynnym środowisku sprzyja ciężar właściwy ciała zbliżony do ciężaru właściwego środowiska, mniej lub więcej opływowe kształty, dzięki którym poruszające się ciało napotyka możliwie mały opór, wreszcie silna muskulatura, popychająca rybę do przodu za pomocą wyprężnych bocznych ruchów ogonowej części ciała. Ryby wędrują za żerem, na rozród, odpływają od nie sprzyjających warunków środowiska fizycznego, chronią się w wody dla nich korzystne, szukają "swojej" wody. Młodociane stadia przenoszone są najczęściej biernie prądami. Tak więc w


Życie Ryb

28 maj 2012r.

Przystosowania obronne ryb, Ze sposobem życia i kształtem ciała wiążą się ściśle przystosowania obronne, zabezpieczające ryby przed atakami wrogów oraz szkodliwymi wpływami środowiska fizycznego. Ta potrzeba życiowa organizmu pozostaje w ścisłej łączności ze zdobywaniem pokarmu, czyli energii niezbędnej do życia i aktywności osobnika, oraz koniecznością rozrodu gwarantującego ciągłość gatunku. Nasz Bałtyk dostarcza kilku ciekawych przykładów adaptacji ochronnych. W wodach przybrzeżnych, na łąkach podwodnych utworzonych z trawy morskiej, prowadzi prawie osiadłe życie wężynka, przyczepiająca się chwytnym ogonkiem do wydłużonych listków zo-stery, które imituje swym osobliwym, wydłużonym kształtem ciała i zielonym ubarwieniem. "Aspiracyj-nym" sposobem, kierując prąd do


Typy Ryb

28 maj 2012r.

Typy ekologiczne ryb W zależności od środowiska, w którym żyją ryby, dzielimy je na morskie i słodkowodne. Poza tym wyróżnić można ryby wędrowne i półwędrowne (słonawowoane), z których wędrowne zmieniają środowisko wód słodkich na morskie lub odwrotnie, a półwędrowne odbywają w ciągu swego życia wędrówki mniej rozległe, przepływając z wód słonawych, zazwyczaj przyujściowych, do słodkich. I jeszcze jeden nadrzędny podział wszystkich czterech grup: jednośrodowiskowe (morskie i słodkowodne) i dwuśrodowiskowe (wędrowne i półwędrowne). Powyższa klasyfikacja jest zaledwie wyjściowa. O ekologii ryb, a więc o ich ustosunkowaniu


Odżywianie ptaków morskich

28 maj 2012r.

Zdobywanie pokarmu Życie ptaków morskich stwarza wyjątkową okazję do poznania sposobów zdobywania przez nie pokarmu. Nadają się one w większym stopniu niż inne do takich obserwacji, ponieważ morze jest środowiskiem nie zabezpieczającym im pełnego życia jako organizmom w zasadzie lądowym, lecz źródłem przede wszystkim pokarmu, który muszą zdobywać różnymi sposobami. Ptaki Bałtyku dostarczają ciekawych przykładów. Można pod tym względem wyróżnić dwie zasadnicze grupy ptaków: żerujące przy brzegu oraz zdobywające pokarm z wody. Do pierwszych


Strona 4 z 11, < Poprzednia  1 ...  2  3  [4]  5  6  ... 11  Następna >